Zákon o hazardných hrách 2016

Prostredie hazardných hier u nás upravuje Zákon o hazardných hrách, ktorý bol schválený ešte v marci 2005. Hoci sa už niekoľko vlád pokúšalo o jeho novelizáciu, zatiaľ sa to žiadnej úspešne nepodarilo. Tento zákon upravuje a definuje všetko to, čo sa týka hazardných hier – od prevádzkovania, cez rôzne podmienky až po samotnú charakteristiku toho, čo to vlastne hazardné hry sú. A poznať aspoň základy, nie je vôbec na škodu.

Čo sú to hazardné hry?

Na úvod základná otázka – čo sú to hazardné hry? Zákon o hazardných hrách ich definuje nasledovne: „Hazardné hry sú hry, v ktorých hráč po zaplatení vkladu (…) môže získať výhru, ak splní herným plánom vopred určené podmienky. Výsledok hazardnej hry závisí výlučne alebo prevažne od náhody.“

Zákon ďalej pokračuje. „Alebo od vopred neznámeho výsledku určitej okolnosti alebo udalosti. Výsledok okolnosti alebo udalosti, ktorá určuje výsledok hazardnej hry, nesmie byť vopred nikomu známy a nesmie byť nikým ovplyvniteľný a nesmie byť v rozpore s pravidlami hazardnej hry.“

Pod pojmom hazardná hra sa nemyslí len to, čo hráme v kamennom kasíne, ale napríklad aj lotérie, stávkové hry, kartové hry mimo kasína, ale aj všetky hazardné hry na internete. Naopak, za hazardné hry sa nepovažujú športové súťaže, tomboly s menšími cenami, propagačné súťaže a podobne.

Kto všetko môže ponúkať hazardné hry?

Základnou podmienkou k tomu, aby mohla osoba ponúkať hazardné hry je mať licenciu udelenú alebo vydanú týmto zákonom, čo posudzuje Ministerstvo vnútra. Licencia však sama o sebe nestačí. V prípade, že má obec či mesto vydané všeobecne záväzné nariadenie zakazujúce hazard na území, tak sa tu ponúkať nemôže.

Hazardné hry nemôžu podľa zákona ponúkať ani zahraničné subjekty. Zákon doslova hovorí nasledovné: „Prevádzkovanie zahraničných hazardných hier na území Slovenskej republiky sa zakazuje. Na území Slovenskej republiky sa zakazuje aj jednotlivý predaj žrebov, prijímanie stávok a vyplácanie výhier (…), ktorých prevádzkovateľom je zahraničný subjekt…“

Druhy hazardných hier

Už sme si povedali o tom, čo sú to hazardné hry. Aké však druhy hazardných hier zákon rozoznáva? Prvú veľkú skupinu tvoria hazardné hry v kasíne. Sem patrí ruleta, kartové hry, kocky a video hry. Potom tu máme stávkové hry, kam spadajú kurzové stávky, dostihové stávky a totalizátor.

Ďalej zákon pozná hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov. Ďalšou skupinou sú hry prevádzkované prostredníctvom technických alebo telekomunikačných zariadení. A potom tu máme ešte hazardné hry prostredníctvom internetu a charitatívne lotérie.

Regulácia hazardných hier

Orgánmi štátnej správy, ktoré pôsobia v oblasti hazardných hier sú ministerstvo, Finančné riaditeľstvo slovenskej republiky a daňové úrady. Ministerstvo vykonáva kontroly a dozor v súvislosti s dodržiavaním zákonov, je zároveň správcom informačného systému v tejto oblasti, ale aj vydáva licencie a metodicky usmerňuje obce.

Finančné riaditeľstvo vykonáva činnosti v rámci informačného systému, ktorý spravuje ministerstvo, vedie centrálny register poskytovateľov hazardných hier, ale napríklad aj rozhoduje o správnych konaniach. Daňový úrad má na starosti odvody, ale aj môže vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto zákona.

Ako je to s licenciami?

Zákon o hazardných hrách stále platný aj v roku 2016 rozoznáva dve druhy licencii. Všeobecnú a Individuálnu. Pokiaľ sa subjekt rozhodne prevádzkovať „žrebové vecné lotérie, tomboly a kartové hry mimo kasína“, stačí mu k tomu vlastniť všeobecnú licenciu, ktorú mu vydá ministerstvo po splnení príslušných podmienok.

Inviduálne licencie získavajú len akciové spoločnosti a sročky, ktoré sa toho rozhodnú ponúknuť viac, než len spomínané hry. Individuálne licencie sa vydávajú napríklad pre prevádzkovanie: hazardných hier v kasíne, stávkových hier, lotérii, hazardných hier prostredníctvom internetu a ďalších rôznych hier.

Na udelenie Individuálnej licencie je potrebné splniť prísne podmienky, ako sú napríklad vyššie základné imanie u žiadateľa licencie. Pre hazardné hry na výherných prístrojoch je to napríklad €66.300. Licencie sa zároveň neudeľujú doživotne, ale vždy len na 2-5 rokov podľa konkrétneho typu hry. Každá z individuálnych licencii sa riadi vlastnými pravidlami.

Podmienky prevádzkovania hazardných hier

Zákon hovorí aj o všeobecných podmienkach prevádzkovania hazardných hier. V tejto časti nájdeme napríklad zákaz toho, aby sa do hry zapájal ten, kto prijíma vklady alebo ten, kto má menej, než osemnásť rokov. Hazardné hry sa nesmú prevádzkovať na Veľký piatok, 24. a 25. decembra, ale ani napríklad v čase trvania štátneho smútku.

Rovnako tak je zakázané oblushovať výherné prístroje na školách, školských zariadeniach zariadeniach sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovní mládeže, zdravotníckych zariadeniach a v budovách štátnych orgánov. Všetky takéto činnosti môžu byť prevádzkované minimálne 200 metrov od spomínaných priestorov.

Kedy dôjde k novelizácii zákona?

Ako sme už uviedli, zákon je v platnosti od roku 2005 a prešiel už viacerými úpravami a modifikáciami. K poslednej väčšej úprave došlo ešte začiatkom roku 2013. Odvtedy sa zákon menil len kozmeticky. Pokiaľ sa nič dramaticky nezmení, Zákon o hazardných hrách zostane v nezmenenej podobe i v roku 2017.

Možno však nie celý rok. Ministerstvá momentálne pracujú a snažia sa vytvoriť úplne nový Zákon o hazardných hrách, ktorý by mal reflektovať súčasný stav nielen v oblasti kamenných, ale aj online casín. Kedy však vstúpi v platnosť a čo všetko prinesie, je nateraz otázne. Stále tak platí terajší, starší zákon.

Sumár

Zákon o hazardných hrách, ktorý svojho času schválila ešte vláda premiéra Mikuláša Dzurindu, upravuje prostredie hazardných hier na Slovensku. Hovorí o právach a povinnostiach ako poskytovateľov, tak aj hráčov. Mali by si ho prečítať všetci, vrátane hráčov, aby vedeli na čo majú a na čo už nárok nemajú. Byť informovaní je vždy výhoda.