Asset 1

Blackjack stratégia

Blackjack je obľúbená kartová hra, ktorú nepochybne nájdete v každom jednom kasíne – či už v kamennom alebo online.

Jednou z veľkých výhod blackjacku je fakt, že je to jedna z mála hier, pri ktorých môže hráč dlhodobo víťaziť nad kasínom a tak byť neustále v pluse. Veľa hráčov po celom svete sa vzdalo svojich nudných, každodenných robôt a stali sa z nich profesionálni blackjack hráči a páni svojho vlastného času!

Ako sa hráč môže stať profesionálom v tejto hre? Jednoducho – stačí si osvojiť rokmi overené stratégie a tie správne využiť pri každej jednej hre! Ak ste v blackjacku nováčik, odporúčame vám preštudovať si našu základnú príručku blackjack pravidiel, ktorá vám pomôže zorientovať sa v niektorých pojmoch, ktoré budú použité v nasledujúcom texte a tiež získate oveľa lepšiu predstavu o tom, ako prebieha hra blackjacku.

Najlepší blackjack si zahráte v týchto kasínach

  • Kasíno
  • Bonus
  • Rating
  • Popis

Základná blackjack stratégia 

Blackjack odkrytá karta - Kasino.skPo správnom osvojení blackjack stratégií sa z blackjacku stáva hra, v ktorej o hráčovom úspechu alebo neúspechu nerozhoduje šťastie, ale hráčove skúsenosti! Vďaka štúdiám, ktoré prebiehali na pozorovaní miliónoch počítačovo simulovaných hrách máme dnes dokonalé vedomosti o tom, kedy si treba pýtať ďalšiu kartu, kedy treba zostať stáť, kedy zdvojovať stávku a kedy splitovať karty. Využitím týchto poznatkov sa pri hre, v ktorej sa používa šesť balíčkov kariet, dokáže znížiť výhoda kasína len na 0,5%! Pri hrách, v ktorých sa využíva menej než šesť balíčkov kariet sa táto výhoda kasína dokáže ešte viac znížiť. V hrách, ktorý sa používa len jeden balíček kariet, dealer vždy ostáva stáť na hodnote kariet 17 a hráč má dovolené zdvojnásobiť stávku po splitovaní sa dokáže hráč použitím základnej stratégie dokonca získať výhodu nad kasínom a tak sa dostať do situácie, kedy jednoducho nemôže prehrať! V takomto prípade, ak hráč hrá hru, pri ktorej sa používa len jeden balíček kariet je možné uvažovať o použití blackjack stratégie počítania kariet, pri ktorej musí hráč okrem základných vedomostí, ako postupovať disponovať aj veľmi dobrou pamäťou a pozornosťou, preto sa táto stratégia radí medzi tie ťažšie, ktoré sa odporúčajú skôr skúsenejším hráčom.

Jedna z veľkých výhod základnej stratégie je, že hráč má možnosť nazrieť na jednu z dealerových kariet a tak sa z hry nestáva len slepé triafanie sa kartami do čísla 21, respektíve približovanie sa k tomuto číslu. Tým, že hráč uvidí jednu z dealerových hráčov má možnosť porozmýšľať a vytipovať, aké má možnosti v danej situácií.

Následne je potrebné všetky hry hrať s predstavou, že druhá dealerova karta, ktorú ma otočenú a ktorú nevidieť, má hodnotu 10. Keďže v blackjacku majú hodnotu 10 štyri typy kariet – 10, J, Q a K – znamená to, že 4 z 13 z typov kariet (v blackjacku sa hrá s kartami – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A) majú hodnot 10 a tým pádom je najväčšia pravdepodobnosť, že skrytá dealerova karta má hodnotu 10. Preto napríklad ak máte na ruke hodnotu 16 a dealerova karta, ktorú vidíte je 7, treba predpokladať, že dokopy s kartou, ktorú nevidíte má dealer na  ruke hodnotu 17 (10+7) a tak je pravdepodobné, že dealer ostane stáť na tejto hodnote a tak porazí vašu hodnotu 16. Tým pádom si treba pýtať ďalšiu kartu, pretože je to štatisticky jediná možnosť, ako dealera poraziť.

Na druhej strane ak máte na ruke hodnotu 16 a vidíte, že dealerova odkrytá karta má hodnotu 6, predpokladáme, že jeho hodnota spolu so skrytou kartou je tiež 16 (10+6). V takomto prípade sa neočakáva, že si dealer potiahne ďalšiu kartu, pretože sa obáva, žeby mohol „bustnúť“ (prekročiť hodnotu 21). V takomto prípade sa odporúča zostať s danými kartami na ruke, pretože sa môže stať, že dealerova druhá karta má nižšiu hodnotu než 10 a tak hráč vyhrá vďaka jeho hodnote 16, ktorú má na ruke.

Samozrejme tieto prípady, ktoré sme si predviedli zjednodušujú a ukazujú dva exaktné prípady. Pri každej hre, v ktorej má hráč „tvrdú ruku“, tj. na ruke nemá žiadne eso, musí hráč robiť jedno najdôležitejšie rozhodnutie – žiadať ďalšiu kartu alebo ostať stáť s tou hodnotou, ktorú má práve na ruke. Základná stratégia je založená na systéme rozhodnutí, ktoré hráč musí spraviť v prípade, ak má „tvrdú ruku“ a vie, aká je dealerova karta. Pre lepší prehľad uvádzame nasledovnú blackjack tabuľku, ktorá pomôže hráčovi pri rozhodovaní.

Blackjack stratégia mäkká ruky - Kasino.sk

Veľa hráčov zvykne ostať stáť na hodnote 16 bez rozdielu na to, akú má dealer odkrytú kartu. Bohužiaľ hodnota 16 väčšinou prehráva, jedine ak dealer „bustne“ a preskočí hodnotu 21. Vo väčšine prípadov sa aj tak dealerovi podarí dostať na hodnotu 17 a vyššie a v prípade, ak dealerova odkrytá karta má hodnotu 7, je až 80% pravdepodobnosť, že sa porazí hráča, ktorý má na ruke hodnotu 16. V takomto prípade sa hráčovi odporúča požiadať ďalšiu kartu, pretože riziko, že hráč „bustne“ svoju hodnotu je menšie, než riziko, že dealer má na ruke vyššiu, výhernú hodnotu.

Základná stratégia je relatívne jednoduchá a priamočiara v prípade, ak majú hráči „tvrdú ruku“ (nemá na ruke žiadne eso), ale v prípade, ak majú hráč „mäkkú ruku“ (má na ruke eso), veľa z nich zrazu ostáva zmätených a nevedia, čo treba robiť. Najhorší prípad je, ak má hráč na ruke eso a 5ťku alebo eso a 6tku, v takom prípade má takzvanú hodnotu „mäkkej 16“ alebo „mäkkej 17“, pri ktorej nikdy neexistuje istota, či je lepšie zostať alebo si požiadať ďalšiu kartu.

100% do 333€ + 33 zatočení
Hrať

Žiadna karta, ktorú si hráč vytiahne v prípade, ak má na ruke mäkkú 16tku alebo mäkkú 15, nemôže veľmi ohroziť jeho celkovú hodnotu a tým pádom jeho možnosť vyhrať. Len v prípade „tvrdej ruky“ je potrebné sa zamýšľať nad tým, či je vhodné požiadať o ďalšiu kartu alebo nie. V prípade využívania základnej blackjack stratégie je pri príležitosti „mäkkej ruky“ potrebné postupovať nasledovne.

Jeden z prípadov, kedy hráči robia najhoršie rozhodnutia je, keď na ruke majú eso a 6tku – tj. dokopy majú hodnotu mäkkej 17tky. Veľa ľudí si neuvedomuje, že ak sa dealer vždy zastaví na hodnote 17  a hráč má tiež hodnotu „tvrdej 17tky“, tak jediná možnosť, aby hráč vyhral je, že dealer musí „bustnúť“ svoju hodnotu. V opačnom prípade hráč s dealerom maximálne remízujú.

V prípade ale, že hráč má hodnotu „mäkkej 17tky“ (ako sme spomínali napríklad kombinácia esa a 6tky), tak hráč má relatívne obrovskú možnosť vylepšiť si svoju ruku tým, žeby mu prišla niektorá z týchto kariet –  eso, 2, 3 alebo 4. Prípadne môže ostať na tejto hodnote, ak mu príde niektorá z kariet, ktorá má hodnotu 10 – tj. 10, J, Q alebo K. To znamená, že hráčovi môže prísť až osem typov kariet (z dokopy trinástich typov, s ktorými sa hrá), ktoré mu buď vylepšia jeho kombináciu alebo aspoň mu ju nijako nezhoršia.  A prípade, ak by si hráč dostal niektorú z kariet 5, 6, 7, 8 alebo 9, tak stále si stále môže ešte raz požiadať o ďalšiu kartu, ak by videl, že dealerov odkrytá karta je 7 alebo viac (tj. predpokladáme, že dealer má hodnotu 17 alebo viac). Pre lepší prehľad, čo robiť v prípade „mäkkej ruky“ prikladáme nasledujúcu blackjack tabuľku.

Blackjack stratégia mäkká ruky - Kasino.sk

Pri „mäkkej 18tke“ (tj. napríklad eso a 7) ale hrozí, že v dlhodobom priemere bude hráč stratový, ak stále zostane stáť v prípade, že dealer má 9, 10 alebo eso. Pokiaľ dealerova odkrytá karta má hodnotu 3 až 6 je relatívne vysoká pravdepodobnosť, že dealer „bustne“ svoju hodnotu a tak sa v tomto prípade odporúča zdvojnásobovať stávku.

Posledná blackjack tabuľka nám poradí možnosti, ako sa zachovať, pokiaľ hráč na ruku dostane dvojicu rovnakých kariet. Je potom už len na hráčovi, ako sa rozhodne s týmito kartami hrať a čo spraví.

Blackjack stratégia dvojica rovnakých kariet - Kasino.sk

Variácia blackjack stratégie – Zdvojnásobenie stávky po splitovaní je povolené

Niektoré online kasína dovoľujú hráčovi zdvojnásobiť svoje stávky po tom, čo si splitol svoj pár kariet.Pokiaľ hráč vie, ako správne využiť toto pravidlo, môže to pre neho znamenať niekoľko výhod. Pokiaľ má napríklad dealer odokrytú kartu o hodnote 6 (to znamená, že hráč hrá s predstavou, že dealer má na ruke hodnotu 16)  a hráč má dve 8čky, ktoré splitne a následne k tej 8čke dostane 3ku, tak na ruke má hodnotu 11. V takomto prípade je sa odporúča zdvojnásobiť stávku (ak to teda kasíno dovoľuje), pretože je veľká pravdepodobnosť, že po tomto zdvojnásobení mu príde na ruku karta, vďaka ktorej prebije dealerovu hodnotu 16 alebo dokonca sa dostane hodnotu 21, pretože až štyri typy kariet majú hodnotu 10 (10tka, J, Q a K).

V prípade, ak teda kasíno, respektíve konkrétna hra blackjacku dovoľuje zdvojnásobovanie stávky po splitovaní, je nutné použiť nasledujúce variácie:

Ak má hráč na ruke 2,2 alebo 3,3: treba splitovať v prípade, ak má dealer odokrytú kartu o hodnote 2 až 7 (a nie 4 až 7, ako sa uvádza v tabuľke).

Ak má hráč na ruke 4,4: treba splitovať, ak dealerová odokrytá karta je  5 alebo 6 (a nie za každú cenu nesplitovať, ako sa udáva v tabuľke).

Ak má hráč na ruke 6,6: treba splitovať, ak dealer má na ruke 2 až 6 (a nie 3 až 6, ako sa udáva v tabuľke).

Blackjack stratégia pri hre s jedným balíčkom kariet

Niektoré kasína, ako napríklad hráčmi obľúbene William Hill kasíno, ponúkajú live blackjack hru, pri ktorej máte istotu, že sa hrá len s jedným balíčkom kariet – to znamená, že sa v hre dokopy vyskytuje maximálne 52 kariet. Hra s jedným balíčkom kariet ponúka hráčovi lepšie možnosti na výhru, pretože hráč má lepší prehľad, koľko kariet  sa v hre nachádza, ktoré boli použité a ktoré môžu ešte prísť do hry. Základná blackjack stratégia pri hre s jedným balíčkom kariet je veľmi podobná tej, kedy sa hrá s viacerými balíčkami, ale v niektorých prípadoch obsahuje niektoré odlišnosti, ktoré si teraz predstavíme.

Ak má hráč na ruke 11: zdvojnásobiť bez ohľadu na to, čo má dealer na ruke.

Ak má hráč na ruke 9: ak dealerova odkrytá karta je 2, vždy treba zdvojnásobiť stávku.

Ak má hráč na ruke 8: je potrebné zdvojnásobiť stávku ak dealerova odkrytá karta je 5 alebo 6.

Ak má hráč na ruke eso a 8: aj napriek tomu, že „mäkká 19“ (11+8) vyzerá veľmi sľubne, odporúča sa zdvojnásobiť stávku ak dealerova odkrytá karta je 6. V akomkoľvek inom prípade sa odporúča ostať stáť.

Ak má hráč na ruke eso a 7: ak má dealer na ruke eso, treba ostať stáť.

Ak má hráč na ruke eso a 6: treba zdvojnásobiť stávku, ak má dealer na ruke kartu 2 až 6.

Ak má hráč na ruke eso a 3 alebo eso a 2: treba zdvojnásobiť stávku, ak dealerova odkrytá karta je 4, 5 alebo 6.

Ak má hráč na ruke 2, 2: ak zdvojnásobovanie stávky po splitovaní nie je dovolené, treba splitovať v prípade ak má dealer na ruke kartu 3 až 7. V opačnom prípade sa treba riadiť tabuľkou pre klasickú, viac balíčkovú hru.

Ak má hráč na ruke 3, 3: ak zdvojnásobovanie stávky po splitovaní je dovolené, vždy treba splitovať v prípade, ak má dealer na ruke kartu 2 až 8.

Ak má hráč na ruke 4, 4: ak zdvojnásobovanie stávky po splitovaní je dovolené, vždy treba splitovať v prípade, ak má dealer na ruke kartu 4 až 6.

Ak má hráč na ruke 6, 6:  ak zdvojnásobovanie stávky po splitovaní je dovolené, vždy treba splitovať v prípade, ak má dealer na ruke kartu 2 až 7. Ak nie je dovolené zdvojnásobovať stávku po splitovaní, treba splitovať len v prípade, ak dealerova karta je 2 až 6.

Ak má hráč na ruke 7, 7: ak zdvojnásobovanie stávky po splitovaní je dovolené, vždy treba splitovať v prípadoch, ak má dealer na ruke kartu 2 až 8. Pokiaľ má dealer na ruke 10tku, treba v jedno balíčkovej hre blackjacku v tomto prípade ostať stáť.

BONUS: 100% do výšky 2200€
Hrať